Naše společnost si zažádala o dotaci na pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV

Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům pana Tomáše Toběrného

Jméno žadatele: Tomáš Toběrný

Termín realizace: 2019 - 2020

Způsobilé výdaje: 849 743,- Kč

Dotace: 637 307,25,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice za účelem zahájení přechodu podnikatele pana Tomáše Toběrného k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu a nabíjecí stanice, které slouží k podnikatelským účelům žadatele.

Fotografie realizovaného projektu